Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Cinemattica v2.02 beta

Cinemattica v2.02 beta


Μια νέα έκδοση του Cinemattica είναι σχεδόν έτοιμη. Μπορείτε να κατεβάσετε και να δοκιμάσετε την beta, για εξακρίβωση πιθανών ασυμβατοτήτων ή απαιτήσεων. Η εφαρμογή ξαναγράφτηκε από την αρχή, χρησιμοποιώντας native Android views. Συγκεκριμένα η νέα έκδοση περιλαμβάνει τις παρακάτω αλλαγές:


  • Αλλαγή: Αλλαγή όλων των απεικονίσεων της εφαρμογής σε native android views και activities για τη βελτίωση της ταχύτητας. Η εφαρμογή δε χρησιμοποιεί πλέον web view για την πλοήγηση.
  • Αλλαγή: Τα εσωτερικά μενού της εφαρμογής άλλαξαν, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται και συσκευές με μεγάλες αναλύσεις.
  • Προσθήκη: Λειτουργία αναζήτησης ταινιών και κινηματογράφων. Μπορείτε να αναζητήσετε και ταινίες που δε προβάλλονται πια.
  • Προσθήκη: Οθόνη διαχείρισης αγαπημένων κινηματογράφων και ταινιών για γρήγορη πλοήγηση.
  • Προσθήκη: Μπορείτε πια να επιλέγετε τον αριθμό των εικονιδίων ανά γραμμή στην οθόνη των ταινιών, έτσι ώστε να προσαρμόζετε το μέγεθος των εικόνων.
  • Προσθήκη: Στην προβολή των poster των ταινιών προστέθηκε η λειτουργία εναλλαγής εικόνων με gesture slide.

Η beta έκδοση δεν αντικαθιστά την επίσημη έκδοση 2.01.

1 σχόλιο: